Timetal og fag

På Rudersdal Lilleskole skal børnene i lighed med folkeskolen have opnået de fælles slutmål, som er beskrevet af Undervisningsministeriet.

Antal lektioner pr. uge pr. fag pr. klassetrin opgjort august 2019

 

0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.
Dansk 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6
Matematik 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Engelsk 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4
Tysk el. fransk 2 2 2 3 3 3
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 2
Idræt 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturfag 1 1 4 4
Bio/geo 3 3 3
[1] Valgfag 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2
Fysik 2 2 2
Kulturfag 2 2 2 3 3 2 2 2

 

[1] Elever på 0.-6. klassetrin har drama, musik og udeliv periodevis i løbet af skoleåret.