Timetal og fag

Antal lektioner pr. uge pr. fag pr. klassetrin opgjort august 2019

 

0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.
Dansk 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6
Matematik 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Engelsk 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4
Tysk el. fransk 2 2 3 3 3
Historie 2 2 2
Samfundsfag 2 2 2
Idræt 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturfag 1 1 4 4
Bio/geo 3 3 3
[1] Valgfag 2 2 4 4 4 4 2 2 2
Fysik 2 2 2
Kulturfag 2 2 2 3 3 2 2 2

 

[1] Elever på 1.-6. klassetrin har billedkunst, musik og udeliv periodevis i løbet af skoleåret.