Timetal og fag

Antal lektioner pr. uge pr. fag pr. klassetrin opgjort december 2021.

0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.
Dansk 8 8 9 9 7 7 6 6 7 7
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4
Tysk el. fransk 2 2 3 3 4 4
Historie 2 2 2 2
Samfundsfag 1 1 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturfag 2 2 2 2
Bio/geo 4 4 4 4
Værkstedsfag: Musik, udeliv, billedkunst 3 3 3 3
Praktisk-musisk 2 2
Turdag 5 5
Fysik 2 2 2 2
Kulturfag 2 2 2 2
Billedkunst 1 1
Musik 1 1
Samlet timetal 23 23 25 25 26 26 28 30 34 32

 

 

Prøver

På Rudersdal Lilleskole skal børnene i lighed med folkeskolen have opnået de fælles slutmål, som er beskrevet af Undervisningsministeriet.

På Rudersdal Lilleskole afslutter eleverne endt skolegang med 9. klasses afgangsprøve. Der afholdes ikke prøve i kristendomkundskab  jf. Friskoleloven §8a

Statistik

På Uddannelsesstatistik.dk kan du læse om karaktergennemsnit og overgangsfrekvens til videre uddannelse på landets skoler, herunder Rudersdal Lilleskole: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/181017.aspx/