Der afholdes to årlige skolehjem samtaler, i efteråret og i foråret.
Derudover afholder personalet løbende samtaler afhængig af behov.

Der afholdes to årlige forældremøder. Et i august i forbindelse med vores årlige fælles lejrskole og et i foråret.

Vi afholder Nytårskur i januar for forældrekredsen, hvor bestyrelsen informerer om budget og årets gang.
I april afholdes der generalforsamling for forældrekredsen, ligesom der afholdes bestyrelsesvalg.

Vi bruger skoleintra som vores kommunikationen mellem skole og hjem.
Personalet har som en del af deres arbejdsdag tid til at læse og besvare mails. De svarer altid inden for 1-3 dage.
Skolens ledelse opfordrer til at forældrene bevarer en pæn tone og så vidt det er muligt undgår at sende fælles mails ud til hele skolen og dens personale.

Regler for tablet/pc

På Rudersdal Lilleskole opfordrer bestyrelse og personale til at man medbringer egen pc/tablet fra 4.skoleår. Skolen har pt. ikke mulighed for at stille computere til rådighed.

Skolen arbejder med usynlige grænser udendørs, hvilket medfører en stor tillid til det enkelte barns færden. Vi forventer, at alle børn bliver inden på skolens grund, ligesom de kender til de særlige regler i forhold til deres færden ved vores sø, Vejlesø.

Reglen er at, man kun må færdes ved Vejlesø, når man har bestået vores Vejlesø prøve ( svømmeprøve ) i august, som varetages af skolens svømmelærere. Er den bestået, så er det tilladt at færdes ved søen.