Specialundervisning

På Rudersdal Lilleskole tilbyder vi specialundervisning til elever med læsevanskeligheder. Undervisningen varetages af den specialundervisningsansvarlige lærer, der underviser på små hold med to-tre elever ad gangen. Holdene er sammensat på tværs af klasser og uafhængigt af klassetrin. Det er lærerens vurdering i samråd med faglærerne, hvilke elever der skal være på hold sammen.

Undervisningen skal lede hen mod, at eleven udvikler strategier til afkodning og forståelse af tekster samt udvikler større selvstændighed i undervisningssituationer. Større selvstændighed giver større sikkerhed og løfter eleven i alle fag.

Indstilling til specialundervisning

Indstilling til specialundervisning sker i tæt samarbejde mellem elevens lærerteam og forældrene. En elev indstilles til specialundervisning på baggrund af henvendelse fra lærerteam til skolens specialundervisningsansvarlige lærer, der tager stilling til elevens vanskeligheder. Hvis det vurderes, at eleven har behov for specialundervisning, kontakter læreren forældrene. Dernæst vil elev og forældre modtage en invitation til specialundervisning med information om undervisningen, samt hvornår undervisningen forventes at finde sted. Bemærk, at der kan forekomme ventetid.