Samarbejdspartnere

Rudersdal Kommune stiller følgende samarbejdspartnere til rådighed for skolen:

UU – Ungdomsuddannelsesvejledning.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning herunder psykolog, talepædagog og ergoterapeut.

Sundhedsplejerske.

Skoletandplejen foregår i barnets hjemkommune.