Rudersdal Lilleskole
Vejlesøvej 40 B
2840 Holte

Tlf. 4542 5887
Mail: kontor@rudersdal-lilleskole.dk

Skolen har samlæste klasser:

0./1. klasse
2./3. klasse
4./5. klasse
6./7.klasse

8./9.klasse

Der er maks. 10 elever pr. årgang.

Pt. har vi 84 elever

På Rudersdal Lilleskole vægter vi projektarbejdsformen højt. Vi underviser differentieret, hvilket i vores hverdag betyder, at den enkelte elev sagtens kan opleve at ens sidemakker har en helt anden bog foran sig, men alligevel arbejder med samme faglige indhold.

Personalegruppen er forpligtet til at udarbejde årsplaner og ugentlige planer for den kommende uge. Vi arbejder med Intra som kommunikationsværktøj.

Rudersdal Lilleskole afholder afgangseksamen ved 9.klasse, og har forpligtet sig til, at vi lever op til de gældende krav som UVM har fastlagt.

Vores pensum er derfor på lige fod med gældende folkeskoler, men vi tilstræber i høj grad at vores undervisning bærer præg af projektarbejdsformen i samtlige fag.

Vi har faste skemaer, ligesom vi har et helt fastlagt årshjul, som vi følger.

Eleverne har ugentlige lektier fra 2.klasse til 9.klasse.

Vi tilbyder fransk og tysk fra 4.klasse.

Vi tilbyder fysik fra 6.klasse.

Vi tilbyder idræt/bevægelse fra 0.klasse til og med 9.klasse.

Vi tilbyder 3 forskellige valgfag, som vælges via en demokratisk proces hvert halve år.