Ordblindhed

Er en elev testet ordblind, kan der søges om it-rygsæk, der består af en it-startpakke med læse- og skriveprogrammer til installation på elevens egen computer. Pakken kan installeres på både Mac og Windows og hjælper ordblinde elever med læsning og skrivning for at sikre, at ordblinde elever får de samme læringsmæssige muligheder som elever, der ikke er ordblinde Der kan søges om ekstra tid til eksamen til ordblinde elever.

 

Rudersdal Lilleskole anvender Undervisningsministeriets ordblinderisikotest og Undervisningsministeriets ordblindetest. Ordblindetesten er tilgængelig for skolerne fra marts til juni, og eleverne kan tidligst testes i 3. klasse. Det er ikke muligt at teste eleverne uden for ovennævnte periode, og det er som udgangspunkt ikke muligt at reteste en elev

 

Er en elev testet ordblind på tidligere skole, kan Rudersdal Lilleskole med forældrenes samtykke tilgå testen, når eleven er indskrevet med uni-lgin på skolen.