Vi bestræber os på at skabe det hele menneske gennem 10 års skolegang med fokus på nærvær, engagement, fællesskab og glæde. At skabe det fri menneske med en nysgerrighed, et mod og en lyst til at lære videre.

Vores elever skal forlade skolen med en stærk tro på egen kunnen. Deres tro på sig selv og sine værdier skal forankres gennem nysgerrighed og indlevelse i det enkelte menneske.

Vi ønsker at skabe mennesker, der undervejs udvikler deres sociale og faglige kompetencer, som de senere hen kan tage med sig ude i den store verden.

Gennem demokrati, samt en forståelse og viden om medbestemmelse ønsker vi at være med til at udvikle det enkelte barns nysgerrighed og derigennem aktivt kunne deltage i samfundets virke.