Læs skolens vedtægter her

Vedtaget af bestyrelsen den 26.03.2019 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 09.04.2019