Skolens ressourcecenter

Skolens ressourcecenter varetager henholdsvis specialundervisning og samarbejdet med forældre, kommune og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ift. børn med særlige behov.

Samarbejdet med kommune og PPR sker altid efter dialog med forældrene, og der laves kun en indstilling til PPR, hvis hjem og skole er enige om, at der er behov for anden faglig indsigt i barnets problematikker.

Samarbejdet med PPR, sundhedsplejerske og læge sker gennem skolens viceskoleleder, der varetager indsatsen omkring børn med særlige behov. Hjem og skole kan sammen indstille et barn til PPR, hvis det vurderes, at barnets vanskeligheder ikke kan afhjælpes på anden måde, og der er behov for nærmere afdækning af barnets vanskeligheder. Der er indstilles først til PPR, når alle pædagogiske tiltag er afprøvet både i skolen og i hjemmet.