Forældrebetaling

Skole kr. 2.270

SFO kr. 935

Venteliste kr. 500

Venteliste

Kr. 500

Vi tilbyder samtaler efter at eleven er skrevet op på skolens venteliste. Det gøres via linket “venteliste”. Man kan skrive direkte til skoleleder, Anna Harder

ah@rudersdal-lilleskole.dk

Venteliste

Depositum

Kr. 6.810

Der betales tilbage, når alle skolepenge er betalt, og bøger er afleveret. Er der tegn på en bog med vilje er ødelagt modregnes bogens værdi. En vurdering, der varetages i samarbejde med skolelederen.

Opsigelse

Skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket til d. 1. i en måned.

Opsigelsesvarsel: På løbende måned plus 3 måneder med det samme.
Der er automatisk udmeldelse efter 9.klasse, uden opsigelsesvarsel.