Rudersdal Lilleskoles evaluering af den samlede undervisning og opfølgningen herpå.

I henhold til friskolelovens § 1 b, stk. 3, er enhver fri grundskole forpligtet til regelmæssigt at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning, og at udarbejde en plan for opfølgningen på denne evaluering.

Denne evaluering sker for at undersøge elevernes udbytte af undervisningen og for at sikre, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Rudersdal Lilleskole har hidtil evalueret skolens undervisning regelmæssigt og på mange måder. Evalueringen har dog ikke hidtil indeholdt en formel gennemgang med undersøgelse, resultat, målsætning og handleplan. Der foreligger som følge heraf ikke et skriftligt resultat eller en handleplan. Det vil der fremover gøre.

Rudersdal Lilleskole vil foretage en regelmæssig evaluering med opfølgningsplan således, at hele skolens fagkreds og alle klassetrin vil blive gennemgået i løbet af en 1-årig periode.

Uddannelse & Job, samt Sundheds- og Seksualundervisning & Familiekundskab vil indgå i behandlingen.

Rudersdal Lilleskole vil i skoleåret 2020-21 foretage en evaluering af den samlede undervisning.

Resultatet af denne evaluering og opfølgningsplanen herpå vil foreligge ved indgangen til skoleåret 2021/2022.

Evalueringen vil koncentrere sig om, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i undervisningsplanerne.