Nye elever

Rudersdal Lilleskole tager gerne imod nye elever på alle klassetrin.

Ønsker I at indskrive jeres barn på skolen, skal I henvende jer pr. mail til skoleleder Anna Harder ah@rudersdal-lilleskole.dk.

I vil herefter blive kontaktet og inviteret til en rundvisning og et møde uden jeres barn.

Herefter kan jeres barn komme på besøg til en samtale med skoleleder, hvorefter der kan aftales en to ugers besøgsperiode, hvis både jeres barn, I som forældre og skolen tænker, at det vil være det rigtige for barnet og skolen.

Besøgsperioden skal ikke ses som en ”prøve” eller en ”test”. Det er en mulighed for, at alle parter kan mærke efter, om skole og elev/forældre passer godt sammen.