Værksteder

Vi tilbyder særlige værksteder fra 2.klasse til og med 6.klasse, 1 gang pr. uge à 3 timer.

  • Udeliv
  • Musik / Drama

Her arbejder børnene sammen på tværs af årgange.

7.-8.klasse har deres eget værksted som er Praktisk/musisk valgfag.