Værksteder

Vi tilbyder særlige værksteder fra 0.klasse til og med 6.klasse, 1 gang pr. uge à 2 timer.

  • Udeliv
  • Musik / Stomp
  • Drama

Her arbejder børnene sammen på tværs af årgange.

Der er to drama hold:

  • Lille Drama: 0.-3. Klasse
  • Store Drama: 4.-6. Klasse

7./8./9.klasse har deres eget værksted som er Praktisk/musisk valgfag.