Første skoledag med fælles morgenmad sammen med forældre. Fællessang og optræden fra personalegruppen.

Vi planter et nyt frugttræ hvert år sammen med den nye 0.klasse.

Vejlesødag. En dag fyldt med sejlads, leg og fælles projekter.

Store Badedag. En dag med mulighed for at tage en svømmeprøve.

Fælles lejrskole for hele personalegruppen og elever.

Skolens fødselsdag. Vi planlægger nyt indhold hvert år.

 

Fælles for hele skolen, uanset klassetrin:
Juleuge og juleafslutning, sammen med forældrene.
Grundlovsfest med fælles morgenmad, sammen med forældregruppen.
Sidste skoledag med fælles morgenmad, sammen med forældregruppen.

Udlandslejrskole for 9. klasse

Høstfest.