Morgenåbning

Skolen åbner hver morgen kl. 7.30.

Der er morgenåbning i Snuden kl. 7.30 til 9.00.

Morgensamling

Mandag til fredag Kl. 9.40 har vi morgensamling. Her synger vi sange afhængig af årstiderne og giver fælles beskeder om stort og småt.

Det er også her, klasser og hold kan optræde med dans, fremføre digte, vise matematiksjov etc.

Snuden

Snuden er for skolens elever fra 0.klasse til 6.klasse

Rudersdal Lilleskole tilbyder klub hver dag efter endt skoledag indtil kl. 17.00 – fredag til kl.16.

Her foregår der en masse aktiviteter med forskellig indhold, alt fra fælles bål til kreative projekter.

Der udgives månedligt et nyhedsbrev til skolens elever og forældre. Eleverne inddrages i de fælles aktiviteter og der tilbydes hver eftermiddag snacks.

Nørdehold

Eftermiddagstilbud, gældende for samtlige klassetrin.

Skak med uddannet instruktør. Ugentlig besøg.

Nørdehold med eksterne undervisere. Månedligt besøg.

Tur-dag

0.- 2.klasse: kommer på ugentlig tur med kulturelt og fagligt indhold.

3.-9.klasse: De enkelte lærere tilrettelægger ture ud af huset. Alle ture har et fagligt indhold.

Værksteder

Vi tilbyder særlige værksteder fra 0.klasse til og med 6.klasse, 1 gang pr. uge à 2 timer.

  • Udeliv
  • Musik / Stomp
  • Drama

Her arbejder børnene sammen på tværs af årgange.

Der er to drama hold:

  • Lille Drama: 0.-3. Klasse
  • Store Drama: 4.-6. Klasse

7.- 9.klasse har deres eget værksted som er Praktisk/musisk valgfag

Elevråd

På Rudersdal Lilleskole har vi vores eget Elevråd, der ca. hver 14. dag mødes og taler sammen. Her bliver der taget relevante emner op, hvor børnene kan komme med egne inputs til skolen.