Indmeldelse på Rudersdal Lilleskole

Indmeldelse på Rudersdal Lilleskole sker ved at du kontakter skolen for et besøg og en snak med skolelederen om skolen, eleverne og den kommende elev. 

Herefter kan eleven starte på skolen. Elevens første 3 uger er prøvetid, hvor elev, forældre og skole har mulighed for at afprøve om forventningerne stemmer overens. I denne periode betaler eleven ikke skolepenge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolen og med 4.mdrs. varsel til d. 1. i en måned. (Der er automatisk udmeldelse efter 9.klasse).


Du er meget velkommen til, at skrive dit barn op på venteliste.

Det gør du ved at klikke på dette link: Opskrivning venteliste

 

 

 

 

 

 

Skolepenge

Ved indmeldelse betales et depositum på hvad der svarer til 4 mdr. skolepenge. Desuden betales et indskud på kr. 1000 som ikke bliver refunderet ved afsluttet skolegang. Der bliver opkrævet skolepenge i alle årets 12 måneder og betalingen skal tilmeldes BS. Sker dette ikke bliver der yderligere opkrævet kr. 110 i gebyr.

Der er søskendemoderation, således at skolepengebetaling er:
Barn 1: 1.870,00 pr. md.
Barn 2: 935,00 pr. md.
Barn 3: 467,50 pr. md.
Barn 4: 233,75 pr. md.

Klubben koster kr. 935 pr. md., dog er juli betalingsfri. Der er ingen søskendemoderation på klubbetalingen.

 

Der opkræves ekstra for:
Lejrskole (alle klasser) max. ½ md. skolepenge med opkrævning i august.
Udlandsrejser (8. og 9. kl.) max. 6 md. skolepenge med opkrævning i maj.