Skolens personale

Administration:

Skoleleder:   Vibber Marie Matthiensen
Sekretær:      Marianne Renneberg
Klubleder:    Casper Pedersen

Lærer og pædagoger: 

0/1
Astrid Leth, Casper Pedersen, Malene Frandsen, Sarah Hamilton
2/3
Astrid Leth, Josphine Høyby, Malene Frandsen, Tammes Mosen 
4/5
Karin Thordsen, Malene Frandsen, Sarah Hamilton
6/7
Astrid Leth, Hanne Leth, Hans Strandberg, Jonas Kristensen, Malene Frandsen, Tammes Mosen
8/9
Astrid Leth,Hanne Leth, Jakob Poulsen, Jonas Kristensen, Josephine Høyby,Karin Thordsen, Sarah Hamilton

Klub:
Casper, Pedersen, Theresa Junker, Ken Jensen

Faste vikarer og støttelærere: 

Rasmus Sørensen
Therese Jørgensen

Skolens PPR: 

Karina Tabtabei