Skolens regler:

  • Eleverne i 0. - 3. klasse ikke alene ned til søen og kun være ved søen ifølge med en voksen.
  • Fra 4. til 9. klasse har eleverne mulighed for at adgang til søen.
    Det kræver dog, at de tager Vejlesøprøven, som er en svømmeprøve 200 meter, hvoraf 100 meter svømmes med tøj. Denne tages den første fredag efter sommerferien (Store Badedag) eller eventuelt i en svømmehal en turdag.
  • 0. ‐ 1. klasse ikke medbringe iPad eller telefoner i klassen.
    Hvis eleverne vil have andet legetøj med hjemmefra, aftales dette normalt med klasselærerne.
  • de ældre klasser aftales brug af telefoner og forskellige elektroniske enheder internt i klasserne.
  • Eleverne i 0. ‐ 5. klasse ikke forlade skolens område i skoletiden.
  • Eleverne i 6. ‐ 9. klasse godt forlade skolens område i frikvarteret fra 10.35 til 10.50 og i spisepausen fra 11.50 til 12.20.