Hvad er særligt ved Rudersdal Lilleskole?

Rudersdal Lilleskole har stærkt fokus trivsel, og vi tilstræber en nær kontakt og et nært samarbejde med både elever og forældre.

Socialt vægtlægger skolen nærhed, fællesskab og ansvar:

Rudersdal Lilleskole er kendetegnet ved et lille, trygt miljø, hvor alle elever kender hinanden og kommer hinanden ved tværs af alder og klassetrin.
Vi har en fællesskabskultur, som bygger de enkelte elevers ansvarsfølelse for skolen og hinanden samt rumlighed og respekt over  for hinandens forskellighed, hvilket er noget vi arbejder målrettet på.

Fagligt lægges der vægt variation, fleksibilitet og differentiering:

Gennem ugentlige turdage, tværfaglig emnefordybelse og projektarbejde skabes der en varieret og inspirerende undervisning.
De små klassestørrelser giver rig mulighed for individuel og differentieret tilrettelægning af undervisningen tilpasset den enkelte elev.
Vi inddrager også eleverne i undervisningen af hinanden, f.eks. de store er med til at lære de små.