dsc 0057 422 

 

Velkommen til Danmarks flottest beliggende skole

 

  • På Rudersdal Lilleskole er alle børn velkomne. Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til 9. klasse og prioriterer ude-dage, kreativitet og plads til udfoldelse.
  • Skolen er en friskole, og der er derfor vide rammer for medbestemmelse og nytænkning - også fra eleverne.
  • Skolen er fri for tilknytning til politiske, religiøse eller kommercielle interesser - vores drivkraft er lysten til at lære.

På Rudersdal Lilleskole er der børn fra hele hovedstadsområdet og Nordsjælland. Vi har mange søskendepar og ønsker en ligelig kønsfordeling mellem drenge og piger. Vi bor i en herskabsvilla fra århundredeskiftet - blot 500 m. fra Holte Station. Fra skolens vinduer kan vi følge naturens gang i vores dejlige have, som strækker sig ned til Vejlesø. Her må vores elever bygge huler, klatre i træer og lade fantasien udfolde sig  - kun nogle ganske få regler sætter grænser.

Udover de almindelige skolefag har vi allerede fra 0. klasse to helt specielle fag: Kursus og SE. Her arbejdes med tværfaglige emner og problemstillinger hvor eleverne oplever, at et emne kan undersøges fra mange vinkler. Eleverne lærer at opsøge og behandle information, at udarbejde en problemformulering, at få idéer og bruge idéteknik og at udvælge og benytte metoder og teknikker fra andre fag. 

 

 dsc 0220 381

 

Skolen har 5 klassegrupper:

0./1., 2./3., 4./5., 6./7., 8./9.

Det tilstræbes at der max. er 20 elever pr. klassegruppe. Dvs. ca. 10 pr. årgang.

Eleverne flytter op gennem klasserne – dvs. at halvdelen af klassekammeraterne bliver skiftet ud hvert år, således at man skiftes imellem at gå sammen med dem, der er et trin over, og dem, der er et trin under.

Test, prøver og evaluering 

Eleverne testes  ved hjælp af diagnostiske prøver i dansk og matematik hvert år, for at kunne optimere undervisningen for den enkelte elev. I øvrige fag laves løbende evalueringer. I 8. og 9. klasse afholdes terminsprøver 3 gange årlig – skriftlige i uge 41 eller 43, mundtlige i uge 6 eller 8. Desuden afholdes der igen skriftlige terminsprøver samtidig med 9. klasses skriftlige eksamenen - typisk i uge 18 og 19. 

9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA). 

 

dsc 0292 424 

Fagene

Dansk

Alle klasser tilbydes undervisning i dansk 

 

Matematik

Alle klasser tilbydes undervisning i matematik

 

Engelsk

Der er undervisning i engelsk fra 0. klasse

 

Fysik

Der er undervisning i fysik fra 6. klasse.

Typisk med i samarbejde med biologi og geografi

 

Tysk/Fransk

Der mulighed for at tilvælge fransk eller tysk fra 4. klasse

 

Biologi

Der undervises i biologi fra 6. klasse 

 

Kursus/SE

Kursus og SE (Selvstændigt elevarbejde) er skolens eget fag. Her arbejdes selvstændigt med projektorienterede problemstillinger. Faget starter allerede i 0. klasse og afsluttes med projektopgaven i 9. klasse.

 

Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag fra 8. klasse

 

Historie

Der undervises i historie fra 8. klasse.

 

Geografi

Der undervises i geografi fra 8. klasse

 

Idræt/Krea

Krea haves fra 0. klasse til 5. klasse og indeholder typisk billedkunst, formning og håndarbejde. Faget kan også indeholde musik.

Idræt haves fra 0. klasse til 9. klasse.

TURdag

Ugentligt fra 0. klasse til 7. klasse. Undervisningen finder sted væk fra huset. Læs mere under TURdage på hjemmesiden.

 

 

Lejrskole 

LejrskoleVi tager på lejrskole hvert år. Hele skolen samlet. Vi bestræber os på at eleverne kommer Danmark rundt i løbet af de 10 år de er her. Lejrskolen ligger normalt i slutningen af august eller begyndelsen af september. Varighed 4-5 dage. Vi bruger ofte spejderhytter ol., så madlavning og rengøring er en naturlig del af lejrskolen. De store har mulighed for at sove i telt. De mindste får tilknyttet en stor elev som ven, der kan hjælpe med det praktiske, når man er væk fra mor og far.

Udlandsture 

I 8./9. klasse skiftes vi til at tage til en spændende europæisk storby eller til et sted længere væk. Uanset om rejserne går til Europa eller til et oversøisk rejsemål er det altid sprog, kultur og samfundsfaglige temaer, der er sat i fokus. 

SFO / Klub

På Rudersdal Lilleskole betyder SFO ’’Specielt For Os’’. Vi har nemlig vores egen fritidsordning - Klubben.

Vi mener at børn har ret til ægte fritid! Om sommeren er vi ude i vores skønne have så meget som muligt. Her er både gynger, klatretræer, bålsted og meget andet. Der er frit spil for fantasi og leg - så længe man respekterer andre og deres lege. Når vinteren melder sig bliver huset centrum for alle mulige aktiviteter: Kunst, håndarbejde, træværksted, køkken - eller leg i vores gymnastiksal.

Det er vigtigt med indhold og ro, gode grin og masser af plads til at være, den man er. Vi har tæt kontakt med forældre og et fremragende samarbejde med skolen. På den måde er Klubben en naturlig og væsentlig del af skolens liv.

Klubben er for børn fra skolens 0 - 5 klasser. Klubben har åben efter skoletid til kl. 17, undtagen fredag hvor vi lukker kl. 16. (læs mere om Klubben her)

Traditioner (Kronologisk i skoleåret)

1.skoledag

Vi samles i de nye klasser. Efter 2. time samles vi i salen, hvor de små nye børnehaveklasseelever (og evt. andre nye elever/personale) præsenteres. Så planter 0. kl. et træ/en busk og vi får is. Efter 12 frikvarteret er der alm. timer. 

Store Badedag

Den første fredag i skoleåret lukker vi skolen og tager til stranden. Formålet er at eleverne skal tage en svømmeprøve, som giver adgang til at færdes ved vores sø. Og så selvfølgelig nyde det gode vejr og hyggeligt samvær på nogle anderledes præmisser når vi nu er i gang.

Lejrskolen (Se obligatoriske ture).

Fødselsdagsfest

Skolens årlige fødselsdag afholdes i august. For eleverne er det alm. skoledag – med lidt forskudt mødetid. Vi starter kl. 15 med boder, lotteri og kagekonkurrence i flere kategorier. Der kan købes mad fra den store grill samt kaffe/kage og/eller øl/vin/vand. 

Motionsdag

Sidste dag før efterårsferien laver vi vores egen version af skolernes motionsløb. Skolen lukker kl. 13.

Juleuge

Sidste uge inden jul holder vi emneuge. Indholdet er rigtig julehygge med div. værksteder med juleklip, julemad osv. osv. eleverne er opdelt på tværs af klasserne. De store laver en eller anden form for underholdning – sang, dans, teater – som opføres på sidste skoledag, hvor forældrene også er inviteret. Vi slutter med ”nu er det jul igen” gennem huset og lukker kl. 12.

Julefrokost

For bestyrelse og personale.

Fastelavn

For alle klasser – hvis de gider lege med. Dvs. klæde sig ud! Der slås katten af tønden, kåres kattekonger og dronninger og leges fælleslege i salen.

Sommeruge

Sidste uge før sommerferien har de to klasselærere deres klassegruppe. Der er en fællestur til Frederiksdal, vor vi bader og hygger. Og der er en Vejlesødag, hvor der laves mad over bål, sejles i kanoer, fiskes osv. Der er to klasselærerdage, hvor klasselærerne sammen med deres klasser bestemmer suverænt.

Allersidste skoledag afsluttes med fællesfarvel i salen. Og vi lukker kl.12.

Translokation

Sidste onsdag (aften) i skoleåret. 

For lærere, 9.klasseelever + familie. Hygge med lidt at spise og drikke samt overrækkelse af eksamensbeviser til 9.klasse.

Skolens historie

Skolen er oprettet i 1987, som en aflægger af P-75 Skolen, som vi også delte lokaler med på Gl. Bagsværdvej i Lyngby. Det første halve år hed vi UTF Skolen (Uddannelse Til Fremtiden). Vi blev hurtigt trætte af at skulle forklare navnet og vores slægtskab med P-75 Skolen, så efter et halvt år skiftede vi navn til P-87 Skolen. I 1992 flyttede vi ”hjemmefra” til vores nuværende adresse.

I 1995 ændredes navnet til Vejlesø Privatskole for at markere vores uafhængighed og i 2006 ændredes navnet til Rudersdal Lilleskole, så der kom overensstemmelse mellem den måde vi tænker skole på og de signaler, der ligger i navnet.

Skolens hovedbygning er fra 1902 og bygget af major von Billenstein. Huset blev købt af en gruppe forældre som dannede Søllerød Lilleskole. Da den gik konkurs i 1992 stod huset forladt i ½ år til P-87 Skolen købte bygningen i 1992.