Ansøgning om friplads

Du har mulighed for at ansøge om friplads på Rudersdal Lilleskole til dit barn. 

En gang årligt, via Frie Grundskolers Fællesråd, kan skolen søge om tilskud til betaling af skolepenge.
Tilskuddet er indtægtsbestemt og udmåles på grundlag af den seneste opgjorte årsindkomst.
Tilskuddet vedrører skoleåret, og udbetales ikke til den enkelte forældre, men krediteres respektive skolepengekonti.

Ansøgningsskemaet er til rådighed på Forældreintra fra i maj/juni måned
Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, da der ikke løbende kan søges om tilskud.
Selv om tilskuddet vedrører hele skoleåret, får vi først besked om det endelige tilskud i december
Friplads bliver fratrukket skolepengeopkrævningerne i periosen februar til juni.
Skolen giver besked via Forældreintra til alle ansøgere om afslag eller tildeling senest ca. medio januar.