Morgenåbning

Skolen åbner hver morgen kl. 7.30.

Der er morgenåbning i SFO’en kl. 7.30 til 9.00.

Rudersdal Lilleskole, Holte - en privatskole i Nordsjælland

Morgensamling

Kl. 9.40 er der fra mandag til fredag morgensamling. Her synger vi sange afhængig af årstiderne.

Der bliver givet fælles beskeder ved morgensangen.

SFO/Klub

SFO/Klub for skolens elever fra 0.klasse til 6.klasse

Rudersdal Lilleskole tilbyder SFO hver dag efter endt skoledag indtil kl. 17.00 – fredag til kl.16.

Her foregår der en masse aktiviteter med forskellig indhold, alt fra fælles bål til kreative projekter.

Der udgives månedligt et nyhedsbrev til skolens elever og forældre. Eleverne inddrages i de fælles aktiviteter og der tilbydes hver eftermiddag snacks.

Nørdehold

Eftermiddagstilbud, gældende for samtlige klassetrin.

Skak med uddannet instruktør. Ugentlig besøg.

Nørdehold med eksterne undervisere. Månedligt besøg.

Tur-dag

0./1./2.klasse: kommer på ugentlig tur med kulturelt og fagligt indhold.

3.-9.klasse: De enkelte lærere tilrettelægger ture ud af huset. Alle ture har et fagligt indhold.

Valgfag

Vi tilbyder særlige valgfag fra 2.klasse til og med 7.klasse, 2 gange pr. uge à 3 timer.

  • Udeliv
  • Musik / Stomp
  • Sarahs værksted

0./1.klasse har deres egne fag med Kulturfag og kreativt værksted.

8./9.klasse har deres eget fag, Kultur/kursus, hvor projektarbejdsformen er central.

Elevråd

På Rudersdal Lilleskole har vi vores eget Elevråd, der ca. hver 14. dag mødes og taler skoledag. Der tages relevante emner op, som kan sendes videres til skolens ledelse og bestyrelse.